Bønder/Husdyrhold

Vannforbruket hos bønder og andre med husdyrhold beregnes blant annet etter antall dyr. Vi har endret dato for telling til 15. mars hvert år, da tidligere dato ikke var hensiktsmessig fordi den var lagt i beitesesongen.

Nytt skjema for rapportering kan lastes ned her.