Tyristrand Vannverk

Utvendig stoppekran

Tyristrand Vannverk jobber med å tegne inn utvendig stoppekraner i digitale kart slik at vi får kartlagt hele ledningsnettet.

Vi er derfor ute hos dere andelshavere og måler inn stoppekran med GPS utstyr. Mange stoppekraner er dessverre ikke så enkelt å finne, slik at vi ofte må lete en del på tomten for å lokalisere og måle inn. Vi har tidligere varslet dette arbeidet via sms, informasjon på årsmøte og på informasjonsmøte. Dette arbeidet vil ikke koste deg noe ekstra, da dette er et arbeid som inngår i Tyristrand Vannverk sin drift.

Vi har delt ledningsnettet inn i soner og jobber oss igjennom en og en sone før vi går videre. Når vi bytter sone/område så sender vi ut en sms på nytt område der vi ber dere sette opp en markør ved stoppekranen deres, dersom den er vanskelig å se. Noen har den i en kum, inni en hekk, under ei helle på parkeringen sin eller av andre årsaker er den kanskje mer eller mindre usynlig. Dersom du vet hvor du har stoppekranen så setter vi stor pris på at du merker den. Det er fint om du kan sette opp en stolpe/pinne o.l. med en refleks, enten en vest, et bånd el. lignende. Dette sparer oss for mye tid og unødvendig leting.

Når vi er ute på slike oppdrag er vi alltid merket med godt synlig tøy (gult arbeidstøy) med Tyristrand Vannverk sin logo. Vi går noen ganger alene og noen ganger to stykker sammen, men alltid merket med vår logo.

Dette arbeidet vil pågå frem til snøen kommer.

Dele inlegget

Facebook
Email