Tyristrand Vannverk

Styremøte 24.02.2021

Nedenfor er link til referat fra styremøte 24. februar 2021. Har du noe spørsmål vedrørende vedtakene, vennligst kontakt oss.  Du kan ring oss på telefon 32137824 (kontortid 08:00 – 16:00) eller sende mail til: tyristrandvannverk@outlook.com. Vi har nå en målsetning for skriftlig henvendelse, om at vi skal svare tilbake innen 24 timer i forhold til normal arbeidsuke. Det vil være lenger svartid ved høytidsdager og inn i helg.

Styremøte 24.02.2021

Dele inlegget

Facebook
Email