Tyristrand Vannverk

Styrearbeid

Styret henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk SA. Du velges inn som styremedlem. Styret sammensetning er beskrevet i vedtektenes paragraf 14. Som styremedlem får du meget god innsikt i driften av vannverket og gode muligheter til å sette ditt preg på fremtiden til vannverket.

Fremover vil det bli en givende og spennende jobb i styre. Det er uavhengig av hvilken vei årsmøte velger i  ekstraordinært årsmøte i høst.  Hvis årsmøte går for intensjonsavtale, vil du bli delaktig i krevende forhandlinger med Ringerike kommune, frem mot en endelig avtale som skal legges frem i et årsmøte. Hvis årsmøte ikke ønsker en intensjonsavtale, vil det bli en like spennende og krevende jobb med å lage en helhetlig strategi og plan for vannverket de neste årene.

Du som ønsker å være med på å påvirke vannverkets sin fremtid, kan melde din interesse tilbake til valgkomiteens formann : Even Gunnberg Skistad mobil: 45950028 eller på mail: esk@hrprosjekt.no

Vi trenger ditt bidrag

Dele inlegget

Facebook
Email