Tyristrand Vannverk

Stopp ved Renseanlegget og koke påbud

Da har vi endelig fått startet opp anlegget igjen etter feil som oppsto i dag tidlig. Feilen var forårsaket av lyn/torden. Høy spenning hadde slått ut vitale elektriske deler i kontrollsystem. Vil her få takk den tekniske bistanden vi har fått fra våre samarbeidspartnere.

Når anlegget er tilbake i full produksjon  Normalt forbruk kan starte kl 17:00 i dag.  Kan du vente med å sette på vaske – og oppvaskmaskin til i morgen vil det være bra. Når du igjen startet å bruke vann, må vi gjøre oppmerksom på følgende.

  • Det vil forekomme luft i ledningen
  • Det vil med stor sannsynlighet forekomme noe urent vann
  • Husk også å rengjør din sil

 

Spyl godt gjennom for å få ut luft og urenheter. Vi innfører kokepåbud for drikkevann inntil vi får bekreftet rene vannprøver. Denne anbefalingen har vi fått etter samtale med kommuneoverlegen Dette er en ekstra sikkerhet for deg. Vannprøver vil bli tatt i morgen og ytterligere en prøve senere i uken.

Det kan forekomme noe klorsmak, da vi kjører maksimalt med klor. Vi vil kjøre klor i  minimum 48 timer fremover.

Beklager til alle som er blitt berørt.

Dele inlegget

Facebook
Email