Tyristrand Vannverk

Stenging av deler av vannledning mellom Nakkerud og Tyristrand onsdag 26 oktober

Da nærmer vi oss slutten av rehabilitering av hovedledningen mellom Nakkerud og Tyristrand. I morgen 26.oktober stenges vannet fra Hauggata 9  mot Tyristrand.

Stengningen vil være fra kum ved Hauggata 9 til og med kum ved Hollerud gård. Dere som bor etter kum i Hauggata 9 og på Nakkerud vi få vann fra høydebassenget

Provisorisk vann skal flyttes til siste strekk.

Stenging vi være mellom 08:00 – 15:00. De som blir berørt vi få egen sms.

Husk å fyll opp vann til kaffekoking, drikkevann og annet før stenging av vannet.

Når du får vannet tilbake på ettermiddagen, anbefaler vi at du gjøre følgende:

  • La vannet renn i en god stund, helst fra utekran
  • Anbefaler at du også sjekker filter og trykk reduksjonsventil som  ekstra sikkerhet

Har du ikke fått vannet tilbake på ettermiddagen, må du ringe vannverket.

Har du spørsmål, vennligst ring 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email