Tyristrand Vannverk

STATUS FOR FORHANDLINGENE MED RINGERIKE KOMMUNE

  • VI SKAL IKKE STEMME OVER AVTALE MED KOMMUNEN I ÅRSMØTET 2022!
  • Tyristrand vannverk SA har siden januar 2020 vært i forhandlinger med Ringerike kommune om kommunal overtakelse av vannverket, basert på omforente retningslinjer fra Norske vann (Rapport 187/2011).  Det har blitt brukt ca. 1,6 millioner kroner (delt mellom vannverket og Ringerike kommune) på utredninger om vannverkets tilstand og de økonomiske konsekvensene av ulike alternativer for kommunal overtakelse av vannverket.  Ringerike kommune har ledet disse utredningene.
  • En omforent intensjonsavtale forelå høsten 2021 og fikk tilslutning fra både Tyristrand vannverk sitt ekstraordinære årsmøte i november 2021 og av kommunestyret i Ringerike kommune i desember 2021.
  • Forhandlingsutvalget i Tyristrand vannverk har hatt flere interne møter, samt møter med Ringerike kommune, for å komme fram til en avtalte om overtakelse før årsmøtet i 2022.  Dette har vist seg å være umulig.
  • Til tross for de omfattende tekniske og økonomiske utredninger som lå til grunn for den vedtatte intensjonsavtalen, ønsker kommunen mer detaljerte kostnadsoverslag for konkrete løsninger. Dette bekostes nå av Ringerike kommune, men det tar tid.
  • Styret lovet dere at avtalen med kommunen skulle komme opp på ordinært årsmøte nå i 2022. Dette er ikke mulig, men det kan kanskje komme opp i ekstraordinært årsmøte til høsten!

Styrt Tyristrand vannverk

Dele inlegget

Facebook
Email