Tyristrand Vannverk

Spyling på Nakkerud

Stenging av vann

Dagens pluggkjøring var vellykket og ferdig. Vannet er derfor tilbake.

Spyl godt ut i utekran dersom du har frostsikring, i vaskekjeller med kran uten sil eller første kran etter inntaket for å unngå å få mye humus/slam i alle kraner inne.

VIKTIG! PGA. AT DET IKKE ER MULIG Å PLUGGKJØRE FRA ØNSKET KUM I MORGEN VIL DE SAMME SOM VAR UTEN VANN I DAG OGSÅ VÆRE UTEN VANN I MORGEN. Altså alle som får vann fra hovedledningen ned Nakkerudgata.

Vannvogn står på Tyribo, husk at det ikke regnes som drikkevann.

Ny sms med info sendes ut i ettermiddag, med påminnelse i morgen tidlig.

Hilsen Administrasjonen.

Dele inlegget

Facebook
Email