Tyristrand Vannverk

Sommerhilsen fra styret

Vi har jobbet intenst med å få til en intensjonsavtale dette året. Den er nå snart i havn og vi i styret er fornøyd med resultatet. Vi klarte ikke å få den helt ferdig til årsmøtet og måtte derfor utsette den til et ekstraordinært årsmøte til høsten. Vi har ikke satt dato enda, da det har sammenheng med når intensjonsavtalen kommer opp i kommunestyret.

En intensjonsavtale er bare en avtale som legger føringer til hva vi skal diskutere og bli enige om i den endelige avtalen. Det som skal stemmes over nå til høsten er altså bare om dette er noe å gå videre med eller om vi bare vil kutte forbindelsen med kommunen med en gang. Ved å stemme ja til intensjonsavtalen binder vi oss altså ikke til noe annet enn videre forhandlinger.

Det blir ikke før neste årsmøte om ett år at vi skal si endelig ja eller nei til en overtakelse. Da skal alle detaljer om hva som blir annerledes for oss komme tydelig frem.

GOD SOMMER FRA STYRET

Dele inlegget

Facebook
Email