Tyristrand Vannverk

Her finner du det seneste fra Tyristrand Vannverk!

Ferieavvikling sommeren 2022

Ferie for oss i administrasjonen. Administrasjon, uke: 26-27-28. Daglig leder, uke 31 og 32 I denne perioden har vi redusert bemanningen. Det medfører at kontoret

Les mer »

Årsmøte 2022

Styret og administrasjonen er godt fornøyd med gjennomføringen av møte. Vi tenker her på at det var første gang vi gjennomføre et digital/hybrid møte. Vi

Les mer »

Årsmøte tirsdag 7 juni 2022

Vedlagt finner du årsmøte papirer for årsmøte 2022.  Skulle du ha behov for utskift kan det hentes på kontoret mellom 08:00 -12:00, Skjærdalen 2, Tyristrand

Les mer »