Tyristrand Vannverk

Her finner du det seneste fra Tyristrand Vannverk!

Oppheving av kokepåbud

Kokepåbud denne uken ble innført som en ekstra sikkerhet for dere som brukere av vann fra renseanlegget på Væleren.  Det ble besluttet i samarbeid med

Les mer »

Vannkvalitet fra vannverket

Viser til artikkel i Ringerikes blad den 15.07.2022 Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring. Link: Ringerike,

Les mer »

Vannforbruk juni 2022

Når vi koblet ut gamle vannledning i Trase 2  ut mot Nakkerud og koblet til provisorisk vann, ble en stor vannlekkasje borte. Det medførte økte

Les mer »