Tyristrand Vannverk

Her finner du det seneste fra Tyristrand Vannverk!

vann Nakkerud

som tidligere anbefalt- etter store lekkasjer kan det komme grums i vannet. Det er da viktig å følge rådene som har blitt gitt ved å

Les mer »

Beredskapstank på Tyribo

det letes fortsatt etter lekkasjen i rørnettet på Nakkerud. Det blir nå satt ut en beredskapstank med drikkevann utenfor Tyribo. Første prioritet for å hente

Les mer »

VANNLEKKASJE NAKKERUD

Varme og sanitær er nå ute og søker etter vannlekkasje i området Tyribo mot Engene. Det kommer mer informasjon her så fort de finner noe.

Les mer »

Styremøte 24.02.2021

Nedenfor er link til referat fra styremøte 24. februar 2021. Har du noe spørsmål vedrørende vedtakene, vennligst kontakt oss.  Du kan ring oss på telefon

Les mer »

Informasjon 03-2021

Takk til alle som har meldt tilbake viktig informasjon om mailadresse for fakturering og mobilnummer for varsling. Vi mangler enda noen tilbakemeldinger. Får du nå

Les mer »

Informasjon 01-2021

Til andelshaverne i Tyristrand Vannverk SA. Først vil vi få ønske deg og din familie er Riktig godt nyttår Som kjent har Tyristrand Vannverk har

Les mer »