Stevner o.l.

Stevner o.l., samt konkurranser med utgangspunkt og/eller innkomst i Vælerens lokale nedbørsfelt (innenfor lilla sone på kart), er ikke tillatt. Vinterstid kan det gis dispensasjon for skirenn i nordre del av det lokale nedbørsfeltet.

Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.