Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av gjeldende restriksjoner kan medføre gebyr og eller politianmeldelse. Ved gjentatt overtredelse av regler for båtbruk på Væleren kan retten til å bruke båt bli inndratt.