Parkering ved Væleren / Skogsbilveier

  • Kun personer med båtrett i Væleren har tillatelse til å kjøre opp til øvre bom og sette fra seg eventuell bagasje. Kjøretøyet skal deretter kjøres ned til nedre bom og parkere der
  • De øvrige veier i nedbørsfeltet må ikke utbedres med sikte på økende adkomstmuligheter for allmennheten.
  • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker har behov for å parkere ved vannverkshuset må sende egen søknad om dette til styret. Legeerklæring må vedlegges. Det vil da utstedes en egen parkeringstillatelse for plassen utenfor vannverkshuset som skal plasseres lett synlig i bilen.
  • Parkering ved vannverkshuset må gjøres på en måte som ikke stenger fremkommeligheten gjennom øvre bom for utrykningskjøretøy eller enkelt tilgang til vannhuset
  • Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å passere øvre bom med motorkjøretøy
  • Overtredelse av kjøre- og parkeringsforbudet vil medføre et gebyr på kr. 500.-