Lagring av olje og oljeprodukter

Oljeprodukter for fyring og drivstoff kan oppbevares på kanner med volum inntil 25 liter. Større tanker skal monteres i tette rom hvor innholdet samles opp ved eventuell lekkasje.

Lagring av drivstoff for skogsdriften må godkjennes av SIFF.