Kart over nedbørsfelt med soneforklaring

Arealet som utgjør Vælerens lokale nedbørsfelt går fram av kart på denne nettsiden. Der den inntegnede grenselinje for nedbørsfeltet ikke er nøyaktig nok, vil det være de hydrologiske vurderinger på stedet som er avgjørende.

Forbudssone  RØD = strengeste restriksjoner

Lokalt nedbørsfelt LILLA = middels restriksjonsnivå.

Ytre nedbærsfelt GRØNN = mildest restriksjonsnivå.