Hytter og annen bebyggelse

Generelt er vannverket svært restriktiv med å tillate påbygg eller endring av eksisterende hytter. Ny bebyggelse i det lokale nedbørsfeltet er ikke tillatt. Unntatt herfra er nødvendig bygg til bruk i skogsdriften og til jakt- og fiskestell. Plassering skal godkjennes av Tyristrand Vannverk.

Maksimum størrelse på hytte er 50 kvadratmeter. Uthus kan maksimum være på 10 kvadratmeter. Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom dette ikke medfører bruksendring. Alle byggesaker skal forhåndsgodkjennes av styret i Tyristrand Vannverk. Det tillates ikke bruksendring, f. eks fra uthus til anneks.