Fiske

Fiske fra båt og is i Væleren er ikke tillatt i en radius av 500 meter rundt inntaksstedet (rød forbudssone på kart). Fiske fra land er ikke tillatt innen samme radius.

Gjødsling av vann og elver/bekker i nedbørsfeltet til opphjelp av fiske er ikke tillatt, med unntak av kalking.