Camping og leirslagning

Organisert camping og leirslagning er forbudt i hele nedbørsfeltet. (Grønn/ytterste sone på kart).

Leirslagning er dog tillatt ved Hovinsetra og områdene ved Skogstjern og Langtjern.

Plassene må være godkjent. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk hvis du er i tvil.

All leirslagning er forbudt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart)

Leirslagning i det øvrige nedbørsfeltet må ikke skje nærmere enn 50 meter fra innsjøer og elver/bekker.