Tyristrand Vannverk

Rehabilitering vannledning Nakkerud – Tyristrand

Da har vi endelig fått kartlagt deler av ledningen mellom Nakkerud og Tyristrand, nå har vi bedre oversikt over stikkledninger, kommer, etc. Vil få takke alle hyggelige og velvillige medlemmer lags ledningen som har hjulpet til i kartleggingen.

I dag vil det bli lagt ut 600 meter pro-vannledning fra Nakkerud mot Tyristrand. Entreprenøren vil starte sveising av denne ledningen på onsdag 18 mai og etter planer koble til pro-vann i slutten av uken. Her vil det komme egen SMS når vi stenger  og kobler på vannet.  Det vil bli foretatt kloring i forbindelse med pro-vann. Det kan medføre noe klorsmak på vannet i en periode. Kapasiteten på pro-vannledning er mindre enn den ordinære vannledningen. Det medfører at det blir forbud med å slage på hele Nakkerud fra torsdag 19 mai.

  • Vannvogn bli satt ut ved Tyribo. Her kan du hente vann ved behov
  • Total forbud å bruke slange til vanning, fylle badebasseng, vaska av bil, etc på hele Nakkerud fra 19.mai
  • SMS sendes ut ved på- og avkobling av pro-vann
  • Følg med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon
  • Husk å spyl gjennom vannrør i eget hus ved av- og på kobling

Har du noen spørsmål, må du ringe oss på vår kontortelefon 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email