Tyristrand Vannverk

Rehabilitering vannledning Nakkerud – Tyristrand

Etter siste bygge møte i uke 26 med entreprenør har vi følgende oppdatering.

Strekk 2 ca. 580 meter (fra Bråten kummen mot Tyristrand)

 • Provisorisk vannledning 100 mm i hele Juli
 • Kobles til ny ledning 200 mm primo august

 

Strekk 1 ca. 640 meter (fra Nakkerud mot Bråten kummen)

 • Koble til provisorisk vannledning medio august
 • Koble til ny vannledning 200 mm ultimo august

 

Strekk 3 ca. 400 meter fra Kolbjørnrud mot Tyristrand (Vikersundveien)

 • September

Strekk 4 ca. 400 meter fra Vikersundveien mot Nordre Haug

 • Oktober

Strekk 5 ca. 430 meter mot Tyristrand

 • November

Strekk 6 ca. 460 meter mot Tyristrand

 • Desember

 

Totalt 2910 meter

Med forbehold om endring i fremdriftsplan

Ved nye strekk gjøres følgende arbeidsoppgaver

 • Rygge skog/kratt ved behov
 • Grave frem anboring til stikkledninger på hovedledning
 • Trekke provisorisk vannledning på bakken
 • Kobling til provisorisk vann etter kloring av ledning
 • Sveise og legge ut ny vannledning
 • Trekke ny vannledning inn i gamle vannledning
 • Klore, ta vannprøve og tykk teste ny vannledning før tilkobling
 • SMS sendes ut til berørte ved på og avkobling av provisorisk vann

Har du spørsmål vennligst ring oss på 32 13 78 24

 

Dele inlegget

Facebook
Email