Tyristrand Vannverk

Rehabilitering av vannledning Nakkerud – Tyristrand

Rehabilitering av vannledning Nakkerud – Tyristrand

Som kjent ble det vedtatt på ekstraordinært årsmøte i november 2021 at hovedvannledningen mellom Nakkerud og Tyristrand skal rehabiliteres i 2022. Dette er en 3000 meter hovedledning av støpejern som nå skal rehabiliteres. Dagens ledning er fra 1952 og i meget dårlig forfatning.

Oppstart er 01.05.2022.

Noen medlemmer/grunneiere vil bli direkte berørt med graving på eiendommen. Det blir et «lite» hulle for å kunne sette ned maskin til å trekke nytt rør i det gamle røret. Den som vil bli berørt vil bli kontaktet direkte fra vannverket. Alle kummer skal også rehabiliteres/oppgraderes.

Alle vil ha vann i hele anleggsperioden. Det vil bli etablert en provisorisk vannledning som vil bli liggende opp på bakken og forsyner medlemmene med vann i hele anleggsperioden.

Etter hvert som anleggsprossen går fremover vil det bli sendt ut SMS og det vil bli lagt ut oppdatering på våre hjemmesider.

Når det kobles ut/inn provisorisk vannledning vil det kunne oppstå urent vann. Ved hver av/påkobling vil ledningen bli kloret.

Du må da spyle godt gjennom dine vannrør inne i huset. Husk også å rense dine siler.

Når vi er ferdig med å rehabilitere hovedledningen mellom Nakkerud og Tyristrand, er planen å spyle vannledningene på hele Nakkerud. Avtalen med utførende entreprenør er at rehabiliteringen skal være ferdig senest 01.10.2022. Spyling av ledningene på Nakkerud fordrer at vi gjennom sommeren har fått kartlagt alle ledninger og kummer og lagt inn i databasen Gemini.

Anbefaler at du også går inn på Entreprenøren sin hjemmeside:

Utblokking | Steg Entreprenør – Eksperter på Rørfornyelse

Har du spørsmål vennligst ring, så skal vi svar opp så godt vi kan.

 

Rune Fredheim

Daglig leder

Dele inlegget

Facebook
Email