Tyristrand Vannverk

Planlagt pluggrensing av vannledning

Onsdag 24.01.2023 fra kl. 08.00-16.00 skal hovedledningen fra kum ved Vikersundveien 159, via Øvre Fegriveien og  hele Fossumveien pluggspyles pga. at det nye høydebassenget snart er på plass. Alle på oversiden/vestsiden av riksveien vil derfor miste vannet og vi ber alle stenge av stoppekran ute dersom det er mulig eller inne i boligen. Alle øvrige abonnenter fra der Skjærdalselven krysser Vikersundveien (brua) og mot Ask vil denne dagen ha lite eller ingen vanntrykk pga. pluggkjøringen.

Husk å tappe vann på forhånd til drikke og matlaging, samt toalett besøk m.m.

For at du ikke skal få unødvendig mye slam/humus i dine rør eller naboens er det viktig at du IKKE bruker vann under avstengingstiden. Det vil alltid være en del vann i ledningene selv om vannet er stengt. Dersom man bruker vann når vannet er avstengt vil det føre med seg mer luft i rørene, større bevegelser i ledningen og sjansen for å få problemer med propp av humus for deg eller de rundt deg øker.

De berørte som vi har tlf. nummer til vil bli varslet via sms.

Vennlig hilsen Administrasjonen.

Dele inlegget

Facebook
Email