Tyristrand Vannverk

Påminnelse: Spyling av ledningsnett på Nakkerud

Vi minner om stenging av vannet på Nakkerud for spyling av ledningsnettet, onsdag – fredag denne uken.

Husk å tappe vann på forhånd til drikke og matlaging, samt toalett besøk m.m.

Vannvogn settes ut ved Tyribo under hele perioden. Husk at dette regnes IKKE som rent drikkevann og må kokes.

Onsdag 29.11.23, kl. 08.00-16.00: stenging for alle med tilførsel fra hovedledning i Nakkerudgata. Sms sendes ut tirsdag med påminnelse onsdag morgen. Vanntrykket for resterende abonnenter på Nakkerud kan være noe redusert i perioden det pluggkjøres/spyles denne dagen.

Torsdag 30.11.23, kl.08.00-16.00: stenging av vannet for alle som får vann fra stikkledningen mot Nakkerudalleen. Sms sendes ut tirsdag med påminnelse onsdag ettermiddag.

Fredag 1.12.23, kl. 08.00-16.00: stenging av vannet for alle som får vann fra hovedledningen fra Tyribo via Vesetrud og resterende ledning mot Modum. Sms sendes ut tirsdag med påminnelse torsdag ettermiddag. Vanntrykket for resterende abonnenter på Nakkerud kan være noe redusert i perioden det pluggkjøres/spyles denne dagen.

Denne jobben gjøres for å vedlikeholde vannkvaliteten og for å vaske vannledningene innvendig for groing av humus som dannes over tid. For at du ikke skal få unødvendig mye slam/humus i dine rør eller naboens er det viktig at du IKKE bruker vann under avstengingstiden. Det vil alltid være en del vann i ledningene selv om vannet er stengt. Dersom man bruker vann når vannet er avstengt vil det føre med seg mer luft i rørene, større bevegelser i ledningen og sjansen for å få problemer med propp av humus for deg eller de rundt deg øke.

Hilsen Administrasjonen

Dele inlegget

Facebook
Email