Tyristrand Vannverk

Oppheving av kokepåbud

Kokepåbud denne uken ble innført som en ekstra sikkerhet for dere som brukere av vann fra renseanlegget på Væleren.  Det ble besluttet i samarbeid med kommuneoverlegen i Ringerike kommune. Vi beklager de ulemper det har medført for deg og din familie.

Vi har siden tirsdag gjennomført ekstra vannprøver flere steder ute i nettet og alle vannprøver er nå analysert. Alle resultater er innenfor de krav som stilles av myndighetene. Vi vil nå redusere tilsettingen av mengde klor. Det vil fortsatte være noe kloring grunnet rehabiliteringen av hovedvannledningen.

Kokepåbud opphører fra i dag.

Hvis du ikke har fått sms fra vårt varslingssystem, vennligst send inn ditt mobilnummer, navn og adresse til følgende e-post: post@tyristrandvannverk.no. Merk e-post med SMS VARSLING.  Dette gjelder også hvis du er leietaker. Husk å noter i din e-post at du er leietaker.

Senere i år vil vi legge en link på vår hjemmeside hvor du selv kan gjennomføre oppdatering av kontaktinformasjon.

Dele inlegget

Facebook
Email