Tyristrand Vannverk

Oppheving av kokepåbud for alle på Nakkerud

Da kan vi endelig oppheve kokepåbudet for alle på Nakkerud.

Vi takker for tålmodigheten til de berørte. Det har vært en lang prosess der vi har gjort forskjellige tiltak for å bedre vannkvaliteten og sikre at ikke bakterienivået eskalerer. Vi vil legge ut en rapport fra hendelsen med kokepåbud etter hvert, slik at dere kan se prosessen på arbeidet som er nedlagt. Vannprøver er tatt på flere prøvepunkt enn oppsatt i ordinær prøveplan, også i mot enden av vår vannledning mot Vikersund. Resultater av vannprøver finner du under fanen Om vannverket og under vannkvalitet. Prøveresultater legges ut forløpende når de foreligger oss skriftlig.

Vi vet at enkelte sliter med dårlig vanntrykk og det vil bli utført spyling og pluggrensing av ledningsnettet så raskt vi får mulighet.  Første prioritet er hovedledningen ned Nakkerudgata og ledningen som går videre til Nakkerudalleen. Inntil videre er det noen tiltak du kan gjøre selv, som å rense alle siler i boligen. Dersom du har sil på inntaket er det viktig å rense den også.

Hilsen Administrasjonen.

Dele inlegget

Facebook
Email