Årsmøter og årsmøtepapirer

Årsmøte juni 2020 - Ekstraordinær gjennomføring:

Brev til andelshavere om gjennomføring finner du her.

Årsmøteheftet finner du her.

Dokumentasjonsheftet finner du her.

Stemmerettledningen finner du her.

Innkomne spørsmål og styrets svar finner du her

 

Ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2019: Årsmøtepapirene finner du her.

Årsmøte 8. mai 2019: Årsmøtepapirene finner du her. 

Tilleggsrapport fra kontrollkomiteen finner du her.

 

Ekstraordinært årsmøte 20. februar 2019

Årsmøtepapirene kan lastes ned her.

 

09.04.2018

Kjære medlemmer!

Tyristrand Vannverk avholder årsmøte

tirsdag 29. mai kl. 18.30 på Klubbhuset på Tyristrand.

Styrets forslag til vedtektsendringer er trukket tilbake. (Det opprinnelige forslaget finner du her: Endringsforslag).

Frist for innmelding av saker til årsmøte var 27. April.

 

Under fanen "siste nytt" finner du også mer informasjon om vannmålere og vannverkets økonomi/investeringer.

 

Her kan du laste ned årsmøtepapirene.

Ønsker du årsmøtehefte i papirutgave så ta kontakt på tlf 32137824/99592453 eller på mail; tyristrandvannverk@outlook.com.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen Styret i Tyristrand Vannverk