Tyristrand Vannverk

Nakkerud vannlekkasje

Da er lekkasjen stoppet og anlegget er i ferd med å komme tilbake til normal drift. Nå skal alle ha fått tilbake vannet i sin bolig. Det vil gå noe tid før trykket er tilbake til normalen.

Vannbassenget på Nakkerud er tomt, noe som gjør at vi har redusert reservevann kapasitet. Vi starter å fylle opp bassenget i morgen etter at ledningsnettet/forsyningen har stabiliserte seg på Nakkerud.

Renseanleggets 2 barrierer fungerer godt, men vi tilsetter litt klor for å legge inne en ekstra sikkerhet på vannet som sendes ut i ledningsnettet. Vi har ingen indikasjoner på at vannet ikke er drikkbart.

Beredskaps tanken for rent vann vil bli stående på Tyribo i hele påsken.

Som tidligere anbefalt, etter store lekkasjer og «tomt» ledningsnett, kan det komme noe grums(uklart vann) i vannet i en periode etter at vannet er tilbake. Grunnen til grumset (uklart vann) skyldes stor hastighet og mye gjennomstrømning i ledningsnettet når det var lekkasje.

Følge tidligere råd som er blitt gitt: Rens sil på hovedvanninntaket og alle siler på kraner inne i huset.

Nå håper vi at dere på Nakkerud ikke får flere problemer. Denne uke har vært er prøvelses for dere og på vegne av Tyristrand vannverk, beklager jeg siste ukes hendelser.

Vil også takke vår samarbeidsparter for godt utført jobb. Utfordrende å finne lekkasjen samt å reparere et så gammelt rør som går ut til Nakkerud.

Vi vil få ønske deg en riktig god Påske.

Dele inlegget

Facebook
Email