Tyristrand Vannverk

Lekkasje i ledningsnettet

Vi trenger bistand fra deg som andelshaver, slik at vi får kartlagt  lekkasjer i ledningsnettet. Ved at du hjelper oss får vi redusere bruken av ekstern hjelp.

Da telen i bakke nå slipper, vil lekkasjer blir mer synlig. Hvis du som andelshaver ser noe som kan tyde på vannlekkasje ønsker vi at du gir oss beskjed.

Gjennom at vi nå har fått gode målinger på dagsproduksjon av vann, målt mot tidligere år, kan vi se at vi har lekkasje i nettet.

Målsetning er å få redusert lekkasjen i nettet. Det vil også positivt påvirke produksjonen og belastningen for renseanlegget på Væleren.

I dag produserer vi over 850 m3 i døgnet. Snitt produksjon de siste 3 år har vært 736 m3/døgn. Da er 2018 og 2019 vesentlig lavere enn døgnproduksjonen i 2021. Anlegge sin middelverdi for produksjon av vann er 1550 m3/døgn, så vi er godt innafor hva anlegget klarer.

Tilbakemelding på mulig vannlekkasje ønsker vi at du gir oss på :  

Mail:            TyristrandVannverk@outlook.com

Telefon: 32 13 78 24, mellom 08:00 -16:00.

Vakttelefonen skal kun benyttes for akutte hendelser.

Vi vil så systematisere innkommende tilbakemeldinger og gjøre det som er nødvendig for å søke etter lekkasje.

Har du ytterligere spørsmål vennligst ring.

Dele inlegget

Facebook
Email