Tyristrand Vannverk

Lekkasje 3 (utbedring)

Da er en lekkasjen funnet og vil bli utbedret. Lekkasjen er i en gammel ledning fra 1950 tallet rett ved Skjærdalen.

I morgen vil vi måtte stenge ut vannet fra hovedkum rett ved Skjærdalen. Det medfører at alle fra denne kum, ned mot Tyrifjorden og mot Hønefoss vil få bortfall av van.  Store utbedringer/reparasjon må gjennomføres. Stengingen vil være fra kl: 08:00 og med målsetning om påslag av vann senest kl 16:00  i morgen ettermiddag.

De berørte vil få egen SMS via vannverkets varslingssystem i kveld.

Vannvogn vil stå ved kirken.  Hvis du henter vann her MÅ det kokes hvis det skal brukes som drikkevann.

Det vil være graving rett ved gamle Vikersund vei (gangvei), nedenfor Skjærdalen. Vis aktsomhet hvis du går forbi der det graves.

Husk å la vannet renne godt  etter at vannet er kommet tilbake. Det beste er å bruke utekran slik at du ikke får inn urenheter i filter og siler. Sjekk også dine siler på kraner inn huset i tillegg filter hvis du har det montert.

Det er mulig vi også må stenge ut på mandag. Det vet vi i morgen ettermiddag/kveld.

Har du spørsmål vennligst ring kontoret 32137824

Dele inlegget

Facebook
Email