Tyristrand Vannverk

Lekkasje 2

Mannskapet som er ut med lytteutstyr i Tyristrand for å finne lekkasjen har store utfordringer med å finne lekkasje. Årsaken til disse utfordringer er at det er stor vannstrøm i bekker etc, som gir mye «støy» og derfor er det vanskelig å finne lekkasjen med lytteutstyr.

Vi er derfor nødt til å stenget ut i forskjellig kummer i Tyristrand i morgen. Hver stenging kan vare opp til 15 minutter varlighet. Dette arbeide vil bli startet kl 11:00 og vare til kl:16:00.

Vi ber om at du redusere bruk av vann fra kl 11:00 i morgen og frem til kl 16:00.  Skulle vi bli nødt til å stenget ut vann til institusjoner, som skole, fengsel, etc vil du få eksplisitt beskjed.

Hvis du unngår å bruke vann mellom 11:00 og 16:00 vil du redusere muligheter for at du får luft i vannledningen inn til ditt hus.

Husk å la vannet renne godt  etter at vannet er kommet tilbake etter avstenging. Det beste er å bruke utekran slik at du ikke får inn urenheter i filter og siler. Sjekk også din siler på kraner inn huset i tillegg filter hvis du har det montert.

Vi håper å finne lekkasjen i morgen

Er noe uklart vennligst ring kontoret på 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email