Tyristrand Vannverk

Kaldt og fryste vannrør i ledningsnettet

Da det for tiden er meget kaldt og i tillegg veldig lite snø som isolerer mot kulden, er det noen som opplever at vannet fryser. Skulle du oppleve at det skjer hos deg, vennligst ring 90 28 17 10. Dette er vår vakttelefon for akutte hendelser som f.eks fryste vannrør. Vår samarbeidspartner vil gjøre sitt ytterste for å få tint opp vannet så snart som mulig hos den som blir berørt. Dessverre er det slik at det er mange som opplever fryst vann i denne kuldeperioden. Med andre ord, så er pågangen stor også hos vår samarbeidspartner for å tine vannledninger. Vannverket har vedlikehold ansvar frem til den aktuelle stoppekran ute. Vi får se frem til at kulden snart «slipper» og vi kommer tilbake til normal drift. Har du ytterligger spørsmål kan du ring kontoret på 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email