Tyristrand Vannverk

Informasjonsmøte 7 november 2022

Tyristrand vannverk har gleden av å kalle inn til informasjonsmøte.

Tidspunkt: Mandag 7.november kl. 18:00 -21:00

Sted: Kulturhuset Tyristrand skole

 

Styret vil gi medlemmene er status i viktige saker det jobbes med og håper flest mulig har muligheten til å møte og gi gode innspill.

Saker som vil bli berørt:

  • Drift av vannverket
  • Status pågående prosjekter
  • Hvilket tiltak må vannverket gjøre fremover
  • Reviderte vedtekter
  • Status forhandlinger med kommunen
  • Vannavgifts modeller

Styret har invitert Vårt vannverk og pensjonistforeningen til å holde et kort innlegg med søkelys på vannavgifts modell

Det skal ikke gjennomføres avstemminger i dette møte.

Kaffe, vann og noe å tygge på, vil bli servert før møte og i pausen.

 

Har du ikke muligheten til å møte, men ønsker å gi innspill,  kan du sende det til : post@tyristrandvannverk.no og merk epost med informasjonsmøte i emnefelt.

Velkommen

Styret i

Tyristrand vannverk SA

Dele inlegget

Facebook
Email