Styret

Styreleder: Marita Stensrud
Nestleder: Svein Lilleland
Styremedlem: Leif Yngve Solhjem

Kommunalt oppnevnte styremedlemmer:
Frode Østlund - Fast vara: Øystein Lid Larsen
Wenche Saupstad - Fast vara: Håvard Heieren

Øvrige varamedlemmer for styret: Nina Bugge Aasen, Gunnar Hollerud

Kontrollkomite: Leder: Knut Eggum Johansen.  Medlemmer: Villy Andresen, Bjørn Kåre Solem

Varamedlemmer: Vacant

Valgkomite:
Even Skistad og Espen Krogstad