Styret

Styreleder: Marita Stensrud
Nestleder: Svein Lilleland
Styremedlem: Leif Yngve Solhjem

Kommunalt oppnevnte styremedlemmer:
Frode Østlund - Fast vara: Øystein Lid Larsen
Wenche Saupstad - Fast vara: Håvard Heieren

Øvrige varamedlemmer for styret: Nina Bugge Aasen, Gunnar Hollerud, Geir Jensen.

Kontrollkomite: Leder: Knut Eggum Johansen, Tom Pedersen, Bjørn Kåre Solem

Varamedlemmer: Thor Ivar Bratvold, Kjell Hansen

Valgkomite:
Ole Bjørn Haug, Even Skistad og Heidi Willand