Renseanlegget

Består av to hygieniske barrierer

Renseanlegget er tyskprodusert og levert av Hydro Elektrik.

Prosessbeskrivelse  Ozon bilofilter anlegg   utgjør hygienisk barriere nr 1

Ozonering – tilsetting av O3 – for å:

  • felle ut løst jern og mangan (Mn2+ + 2O-  MnO2)
  • spalte humus, redusere vannets farge og øke UV-transmisjon
  • drepe bakterier, virus og de fleste parasitter
  • forbedre vannets lukt og smak
  • fjerne organiske mikroforurensinger

Etterfølgende filtrering for å:

  • filtrere bort utfelt og partikulært stoff i filterseng (vanlig filterfunksjon)
  • fjerne lettnedbrytbart organisk stoff ved biologisk omsetning (biofilter)
  • fjerne rester av ozon i vannet

UV bestråling hygienisk barriere nr 2:

Som siste ledd i renseanlegget passerer vannet et kammer hvor det bestråles av UV lamper.

UV- strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg og blir dermed uskadeliggjort.

Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Renseanlegget

Kontrolleres jevnlig. I tillegg gjennomføres det periodisk service og vedlikehold, som utføres av kvalifisert personell.

 

Rentvannsbassenger

Rentvannsbassenger sjekkes årlig og rengjøres etter egen plan med ekstern samarbeidspartner.