Kontakt informasjon

Ved akutte hendelser ring 90 28 17 10

For andre henvendelser:

Kontor 32 13 78 24

Kontortid hverdager 08:00 -16:00

Epost: Tyristrandvannverk@outlook.com

Post adresse: Tyristrand Vannverk, Postboks 4, 3532 Tyristrand 

Besøk adresse: Skjærdalen 2, 3533 Tyristrand

Organisasjonsnummer: 970102302

Faktura adresse: tyristrandvannverk@faktura.poweroffice.net 

Vi har nå en målsetning ved skriftlig henvendelse, om at vi skal svare tilbake innen 24 timer i forhold til normal arbeidsuke. Det vil være lengere svartid ved høytidsdager og inn i helg.

Teknisk drift og vedlikehold av vårt ledningsnett utføres ihht rammeavtale mellom Tyristrand Vannverk og Varme og Sanitær AS

Skulle du ha behov for rørleggertjenester i egen bolig eller frem til og med din stoppekran kan du kontakte Varme og Sanitær AS på 32 10 98 50