Tyristrand Vannverk

Informasjon etter kokepåbud og vannavstenging på Nakkerud i oktober 2023

I dette vedlegget følger informasjon om hendelsen til orientering.

Nå er status for Tyristrand Vannverk SA tilbake til `Normal drift for alle` etter en periode med kokepåbud på Nakkerud.

Det blir tatt ekstra vannprøver ved renseanlegg Nakkerud fremover og det blir pluggrensing av rør på følgende tre strekninger: Nakkerudgata, Nakkerudalleen og Tyribo- Vesetrud Sag.

Vi vil takke for stort engasjement rundt hendelsen kokepåbud på Nakkerud. Mange har vært flinke til å hjelpe oss med å informere bredt.

Rapport etter kokepåbud Nakkerud oktober 2023

Analyseresultater på alle vannprøver legges ut på vår hjemmeside under fanen `Om vannverket` under `Vannkvalitet`.

Vennlig hilsen Administrasjonen ved Toril Karlengen.

Dele inlegget

Facebook
Email