Tyristrand Vannverk

Informasjon 04-2021

Renseanlegget:

Fra ultimo februar fikk vannverket 2 nye Ozon generatorer som nå fungerer 100 %.  Ved at begge Ozon generatorene nå er i optimal drift, gjør at de 3 UV generatorer i renseanlegget funger vesentlig bedre, enn tidligere.

Alt av teknisk utstyr i renseanlegget har gjennomgått stor årlig service.

Med det vannforbruket vannverket har i dag, fungerer renseanlegget nå meget godt. Fra råvann til rent og godt vann ut på nettet.

Det er gjennomfør inspeksjon med ROV (undervannskamera) på vanninntaket til renseanlegget. Her har det blitt konstatert at vanninntaket bør løftes opp for å redusere innsug av humus.

Ledningsnett/høydebasseng:

Rentvannsbassenget på Væleren er inspisert og det har vært gjennomført vask/rens av høydebassenget på Nakkerud.

Tidligere godkjent utskift av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand skal skiftes i 2021. Priser på jobben hentes inn i mai/juni.

To ganger har høydebassenget på Nakkerud blitt tomt for vann. Det skyldes feil og dårlig sensorer i høydebassenget, som ikke ga varsel om lavt nivå. Sensorene er nå skiftet. Det planlegges også og etablere strøm opp til høydebassenget. Det gir muligheter for fjernlese/styre høydebassenget, på lik linje som for renseanlegget og på sikt det nye høydebassenget på Fegri.

Forprosjekt for høydebasseng på Fegri startet opp i mai. Det må på plass for at vannverket skal innfri myndighetskrav for brannvann i Tyristrand og at nye boliger kan tilknytte seg vannverket fra 2022.

I tillegg må kartlegging av kummer og ledningsnett fortsette, for å få på plass en god spyleplan. Det vil også hjelpe vannverket til å kunne lage en god plan for utskifting av eldre ledningsnett.

Generelt/annet:

Vannverket har fått på plass mobilt bedriftsnett for å øke tilgjengelighet. Nytt kontoret i Skjærdalen 2 ble etablert av to viktige hensyn, arbeidsmiljø for de ansatte og tilgjengelighet for dere som andelshavere.

Håper dere er fornøyde med oppgraderingen av hjemmesiden. Vi kommer aktivt å bruke hjemmeside fremover, for informasjon til andelshaverne. Gi gjerne tilbakemelding hvis du har forslag til forbedring.

Eget SMS system vil som planlagt blir operativt i Q2-2021. SMS systemet som brukes i dag er ikke optimalt fordi grunndata på personer ikke er 100 % oppdatert og det bli dessverre forsinkelse fra hendelse til SMS sendes ut til den enkelte andelshaver.

Dele inlegget

Facebook
Email