Tyristrand Vannverk

Informasjon 03-2021

Takk til alle som har meldt tilbake viktig informasjon om mailadresse for fakturering og mobilnummer for varsling.

Vi mangler enda noen tilbakemeldinger. Får du nå din faktura pr. post, mangler vi informasjon om mailadresse til deg. Vennligst meld tilbake til oss. Noen av dere har allerede meldt tilbake om at de ikke har mailadresse.

Det aller viktigste er ditt mobilnummer. Det er mobilnummeret som skal bruke i forbindelse med varsling av uforutsette hendelser i vannverket. Skulle du ikke ha mobil, trenger vi spesifikk informasjon om hvordan vi kan kontakte deg.

Vi har ikke fått opprettet eget varslingssystem pr. i dag, men jobber nå aktivt for å bygge det. Inntil videre bruker vi Ringerike kommune sitt varslingssystem. Vår målsetning er at vårt eget varslingssystem med oppdatert og riktig informasjon skal være på plass i Q2-2021.

Vi er noe forsinket med utsendelse av første faktura i år. Det skyldes omlegging til nytt og bedre økonomi system. Vi ber deg derfor betalte mottatt faktura i februar, så snart som mulig. Normalt sendes første faktura ut ultimo januar, men i år blir det som beskrevet ovenfor først sendt ut ultimo februar.

Er noe uklart vennligst ring oss på kontor, telefon 32137824 eller besøk oss på kontoret Skjærdalen 2, 2 etg.

Toril og Rune

Dele inlegget

Facebook
Email