Tyristrand Vannverk

Informasjon 03-2021 Intensjonsavtale med Ringerike kommune

Viser til tidligere informasjon fra februar 2021. Her er en oppdatering.

Vi har nå mottatt hoved rapport fra HRP, som er grunnlaget for å starte reelle forhandlinger med Ringerike kommune om en intensjonsavtale. Rapporten fra HRP er «stemplet» fortrolig inntil videre og det er kun medlemmer av styringsgruppen som har mottatt rapporten.

I styremøte 14.april ga styringsgruppen et resyme til styret om innholdet av rapporten fra HRP.

Denne uken skal det være møte i styringsgruppen og vi forventer da å få en avklaring på når rapporten med underlag kan bli offentlig.

Et forslag til intensjonsavtale skal være klar senest uke 18.

Forslag til intensjonsavtalen legges så frem for behandling i kommunestyre i Ringerike kommune og i årsmøte for Tyristrand vannverk. Slik planen er nå, er at intensjonsavtalen legges frem i kommunestyremøte 3.juni 2021 og i årsmøtet til Tyristrand Vannverk 16.juni 2021.

Har du noe spørsmål, vennligst ring daglig leder i vannverket

Dele inlegget

Facebook
Email