Tyristrand Vannverk

Informasjon 02-2021 Intensjonsavtale med Ringerike kommune

I ekstraordinært årsmøte høsten 2019 ble det vedtatt at det skulle innledes forhandlinger med Ringerike kommune om en eventuell kommunal overtakelse av vannverket. Disse forhandlingene ventes sluttført med sikte på en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA.

Vi har nå endelig mottatt rapporter/grunnlag som behøves for å starte reelle forhandlinger med Ringerike kommune. Disse rapporter sier noe om fremtidige behov for oppgraderinger og dagens status for Tyristrand vannverk.

Styret og administrasjonen har en klar målsetning å fremforhandle en best mulig avtale for andelshaverne i Tyristrand vannverk.

En fremforhandlet intensjonsavtalen må legges frem for behandling i kommunestyre i Ringerike kommune og i årsmøte for Tyristrand vannverk. Slik planen er nå, er målsetningen at intensjonsavtalen legges frem i kommunestyremøte juni 2021 og i årsmøtet til Tyristrand Vannverk juni 2021.

Dele inlegget

Facebook
Email