Tyristrand Vannverk

Bruk av vannslange/høyt vannforbruk

Vannforbruk er nå nede på et lavere nivå, slik at vi nå kan lempe på tidligere restriksjoner. Viser til tidligere informasjon under siste nytt på hjemmesiden fra 16.mai 2022.

Nå er det igjen tillatt å bruke tilkoblet slange til å vask av hus, veranda etc. Du kan også foreta korte vanninger av blomster med slage. Det vil si at slagen er tilkoblet i en kort periode.

Det er fortsatt ikke tillatt å koble slage til vannspreder og svetteslange, etc. Årsaken er at slikt utstyr fort vil bli stående på i lengere tid, som følgelig vil gi høyt vannforbruk.

Vi trenger ditt bidrag  til å følge disse reglene slik at vi unngår å måtte innføre strengere tiltak igjen.

Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 32 13 78 24

Tyristrand vannverk

Dele inlegget

Facebook
Email