Tyristrand Vannverk

Ekstraordinært årsmøte (1)

18. november 2021 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Idrettshallen i Tyristrand.

Møte starter kl 18:00. Vi ber om at du kommer senest 17:45 for innregistrering til møte.

Sakspapirer og andre relevante dokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest en uke før møte, som er kravet i henhold til loven. Vi søker å få lagt ut dokumenter allerede 4 november, slik at du får godt tid til å lese gjennom dokumentasjonen (rapportene) til møte.

Saklisten er som følger :

  • Presentasjon fra daglig leder
  • Intensjonsavtale med RK
  • Innkommende saker fra våren 2021
  • Overskudd 2020
  • Budsjett 2022
  • Endring av fakturerings tidspunkt for vannavgift
  • Endring av styrehonorar
  • Valg

De som ønsker papirutgave kan hente dette på vårt kontor i Skjærdalen 2, alternativt kan vi sender det til deg i post.

Har du spørsmål til utsendte dokumentasjon/rapporter til årsmøte, kan du henvende deg til administrasjonen. Vi sil svare opp så godt vi kan.

Dele inlegget

Facebook
Email