Tyristrand Vannverk

Ekstra graving i forbindelse med rehabilitering av vannledning

Vannverket opplever dessverre at det må grave ekstra for å finn vannledninger (Stikkledningen). Etter graving skal selvfølgelig stedet settes tilbake til samme stand, som før graving ble påstartet.

Årsaken til det er at vannverkets kart underlag ikke er komplett. Det medfører masse ekstra søk for å finne vannledninger.

Vær snill å møte «søkegutta» på en positiv måte. Er det noe du er misfornøyd med, ber vi deg kontakte vannverket på  32 13 78 24 eller e-post: post@tyristrandvannverk.no

Slike søke er meget viktig, slik at ingen mister vannet og at vi får inn riktig kartgrunnlag i vår database.

Vi beklager de ulemper det medføre for deg som andelshaver/abonnent

Dele inlegget

Facebook
Email