Tyristrand Vannverk

Dagens pluggrensing var vellykket og vannet er tilbake igjen

Da er dagens pluggrensing avsluttet og vannet er satt på igjen. Spyl godt ut i første kran etter inntaket, kran i kjeller eller på vaskerom. Det kan oppleves noe urent vann i starten, men dette vil bedre seg etter hvert som vannbruket blir normalt. Har du dårlig vanntrykk, sjekk silene dine.

Vi takker for tålmodigheten til de berørte.

Siste renseprosess er kloring av det nye bassenget og den nye ledningen fra siste kum og til bassenget. Dette vil ikke påvirke noen forbrukere.

Hilsen administrasjonen

Dele inlegget

Facebook
Email