Tyristrand Vannverk

Ny Daglig Leder er ansatt

Ny Daglig Leder, Pål Lorenzen starter 01.05.2024 i 50% stilling. Pressemelding om ny daglig leder ligger ved med, trykk på linken: TVV har ansatt ny daglig leder Hilsen Styret