Tyristrand Vannverk

Planlagt pluggrensing av hovedledning

Planlagt pluggrensing av hovedledning fra kum ved Skjærdalen 2 til høydebasseng Fegri. Onsdag 6 mars fra kl. 08.00-16.00 vil vannet være stengt for alle abonnenter fra kum ved Skjærdalen 2 og mot Ask. Sms sendes når dato nærmer seg. Denne jobben gjøres for å sikre god vannkvalitet ved igangsetting av det nye høydebassenget på Fegri. […]

Ny Daglig Leder er ansatt

Ny Daglig Leder, Pål Lorenzen starter 01.05.2024 i 50% stilling. Pressemelding om ny daglig leder ligger ved med, trykk på linken: TVV har ansatt ny daglig leder Hilsen Styret

Årsmøte Tyristrand Vannverk

Frist for innkommende saker til årsmøte er 08.mars.2024 Vennligst formuler innsendt sak til årsmøtet slik at det kan stemmes over (for eller imot).   Årsmøte avholdes i kulturhuset på skolen 28.mai 2024.   Innkommende saker til årsmøtet 2024   Hilsen Styret