Tyristrand Vannverk

Oppheving av kokepåbud

Kokepåbud denne uken ble innført som en ekstra sikkerhet for dere som brukere av vann fra renseanlegget på Væleren.  Det ble besluttet i samarbeid med kommuneoverlegen i Ringerike kommune. Vi beklager de ulemper det har medført for deg og din familie. Vi har siden tirsdag gjennomført ekstra vannprøver flere steder ute i nettet og alle […]

Stopp ved Renseanlegget og koke påbud

Da har vi endelig fått startet opp anlegget igjen etter feil som oppsto i dag tidlig. Feilen var forårsaket av lyn/torden. Høy spenning hadde slått ut vitale elektriske deler i kontrollsystem. Vil her få takk den tekniske bistanden vi har fått fra våre samarbeidspartnere. Når anlegget er tilbake i full produksjon  Normalt forbruk kan starte […]

Vannkvalitet fra vannverket

Viser til artikkel i Ringerikes blad den 15.07.2022 Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring. Link: Ringerike, Hole | Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring (ringblad.no) Dere som får vann fra Væleren trenger ikke nå å bekymre dere […]

Bruk av vannslange/høyt vannforbruk

Vannforbruk er nå nede på et lavere nivå, slik at vi nå kan lempe på tidligere restriksjoner. Viser til tidligere informasjon under siste nytt på hjemmesiden fra 16.mai 2022. Nå er det igjen tillatt å bruke tilkoblet slange til å vask av hus, veranda etc. Du kan også foreta korte vanninger av blomster med slage. […]