Tyristrand Vannverk

Hovedledning mellom Nakkerud – Tyristrand

Da har vannverket gjennomført rehabilitering av ca.2800 meter gammel støpejerns ledning mellom Nakkerud og Tyristrand. Ledningen var fra 1952 og var i dårlig forfatning. Nye ledning er garantert å holde i mer enn 90 år. Det gir en utskifting på 17 % av ledningsnett som er eldre enn 1970 og 4,5 % av totale ledningsnett […]

Stenging av vannledning mellom Nordre Haug og Hollerud gård

Da er det siste vannavstegning i år i forbindelse med rehabilitering av vannledning mellom Nakkerud og Tyristrand. I morgen 15.november stenges vannet fra Nordre Haug og ved Hollerud gård. Stenging vi være mellom 09:00 –15:00. De som blir berørt vi få egen sms. Husk å fyll opp vann til kaffekoking, drikkevann og annet før stenging […]

Utbedring av lekkasjen ved Skjærdalen

Da er utbedringen gjennomført. Det vare en meget stor lekkasje. Som tidligere skrevet var dette rør fra 1950 tallet. Vannverkets konklusjon blir følgelig, vannverket må raskest mulig starte planmessig utskift av gamle rør for å unngå slike store lekkasjer. Gjennom at vannverket har påstartet kartlegging av ledningsnettet, vil vi få et godt grunnlag for å […]

Lekkasje 3 (utbedring)

Da er en lekkasjen funnet og vil bli utbedret. Lekkasjen er i en gammel ledning fra 1950 tallet rett ved Skjærdalen. I morgen vil vi måtte stenge ut vannet fra hovedkum rett ved Skjærdalen. Det medfører at alle fra denne kum, ned mot Tyrifjorden og mot Hønefoss vil få bortfall av van.  Store utbedringer/reparasjon må […]

Lekkasje 2

Mannskapet som er ut med lytteutstyr i Tyristrand for å finne lekkasjen har store utfordringer med å finne lekkasje. Årsaken til disse utfordringer er at det er stor vannstrøm i bekker etc, som gir mye «støy» og derfor er det vanskelig å finne lekkasjen med lytteutstyr. Vi er derfor nødt til å stenget ut i […]

Vannlekkasje

Vi har fått en stor vannlekkasje i ledningsnettet. Det er bestilt opp hjelp for å søke og finne lekkasjen. Hvis du ser noe som kan indikere en større vannlekkasje, ber vi deg ringe inn til vannverket på 32 13 78 24 eller sende en e-post. Når lekkasjen er funnet vil det umiddelbart blir gjennomført reparasjon. […]

Stenging av deler av vannledning mellom Nakkerud og Tyristrand onsdag 26 oktober

Da nærmer vi oss slutten av rehabilitering av hovedledningen mellom Nakkerud og Tyristrand. I morgen 26.oktober stenges vannet fra Hauggata 9  mot Tyristrand. Stengningen vil være fra kum ved Hauggata 9 til og med kum ved Hollerud gård. Dere som bor etter kum i Hauggata 9 og på Nakkerud vi få vann fra høydebassenget Provisorisk […]

Stenging av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand den 5 og 6 oktober

Etter fremdriftsplan i siste byggemøte skal det på onsdag 5 oktober og torsdag 6 oktober stenges vannet ut mot Nakkerud. Stengningen vil være fra kum ved nordre Haug og til og med ned til Bråten kummen. Dere ute på Nakkerud vi få vann fra høydebassenget Det skal koble til ny hovedledning og koble nytt strekk […]

Stenging av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand tirsdag 13 september

Etter fremdriftsplan i siste bygge møte skal det på tirsdag 13 september stenges vannet ut mot Nakkerud. Stegeningen vil være kum ved nordre Haug og Bråten kummen. Hvis nye vannprøver for høydebassenget er ok, vil det kun være få andelshavere som blir berørt. Får vi ikke koblet inn høydebassenget på mandag, vil det gjelde alle […]