Tyristrand Vannverk

Oppheving av kokepåbud for alle på Nakkerud

Da kan vi endelig oppheve kokepåbudet for alle på Nakkerud. Vi takker for tålmodigheten til de berørte. Det har vært en lang prosess der vi har gjort forskjellige tiltak for å bedre vannkvaliteten og sikre at ikke bakterienivået eskalerer. Vi vil legge ut en rapport fra hendelsen med kokepåbud etter hvert, slik at dere kan […]

Hva bør du gjøre dersom du får beskjed om å koke drikkevannet

Legger ut innlegget på nytt slik at de som fremdeles er berørte kan lese informasjonen. Vannverket kan råde abonnentene til å koke drikkevannet hvis det er risiko for at det kan inneholde helsefarlige mikroorganismer. Da bør du følge rådet, og unngå å få i deg vann rett fra springen. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet […]

Videreføring av kokepåbud for alle på nedsiden av riksveien på Nakkerud

Vi må dessverre videreføre kokepåbudet for alle beboere på Nakkerud som får vann fra hovedledningen som går ned Nakkerudgata. Vi har fremdeles påvist for høye verdier av koliforme bakterie på prøvepunkt på denne strekningen. Alle de berørte bor fra Riksveien og ned mot fjorden. Kokepåbudet vil vare til og med fredag 3.november 2023 eller til […]

Info til berørte av kokepåbudet på Nakkerud.

Vi venter på resultater på dyrkningsprøvene av vannet tatt torsdag 26.10.2023. Det er forventet svar på prøvene i ettermiddag (fredag 27.10.2023) og vi håper derfor å kunne oppheve kokepåbudet i løpet av ettermiddagen/kvelden. Mer info kommer utover dagen. Alle berørte vil få en SMS i løpet av dagen når vi har resultatene klare. Hilsen administrasjonen.

Vannavstenging på Nakkerud onsdag 25.10.2023 fra kl. 08.00-16.00

Onsdag 25.10.2023 vil vannet bli stengt for alle som får vann fra høydebassenget på Nakkerud fra kl. 08.00-16.00. Vi har kloret i høydebassenget på Nakkerud to ganger og har tatt en ny vannprøve etterpå. Den viser at koliformebakterie nå er innenfor grenseverdiene, men at kimtallet er for høyt.   Følgende tiltak gjøres: Vi har tidligere […]

Videreføring av kokepåbud på Nakkerud

Vi jobber med å finne årsaken til oppblomstringen av koliformebakterien i vannet på Nakkerud. Vi har ikke funnet feilen ennå og må derfor videreføre kokepåbudet til onsdag 25.10.2023. Det skal tas nye vannprøver, tirsdag 17.10 og mandag-tirsdag i uke 43. Vi må ha svaret på disse prøvene før vi evt. kan oppheve kokepåbudet. Vi har […]

Hva bør du gjøre hvis du får beskjed om å koke drikkevannet

Vannverket kan råde abonnentene til å koke drikkevannet hvis det er risiko for at det kan inneholde helsefarlige mikroorganismer. Da bør du følge rådet, og unngå å få i deg vann rett fra springen. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et kokevarsel innebærer for husholdningsabonnenter.   Råd til forbrukere: Hva skal […]

KOKEPÅBUD FOR ALLE PÅ NAKKERUD

Dagens vannprøve tatt på Nakkerud viste for høyt innhold av coliforme. Vi iverksetter derfor kokepåbud med umiddelbar virkning. Akkurat nå vet vi ikke årsaken til at verdiene er for høye, men alle som mottar vann fra høydebassenget på Nakkerud er derfor varslet via vårt SMS system. Dersom du ikke har fått SMS varsling send oss […]